Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2019

Vinh dự được kết nạp và cống hiến cho Viện Khoa Học Nhân Tài Nhân Lực Việt Nam.

Sáng 8/9 tại số 7 Lê Duẩn Quận 1, Tp, Hồ Chí Minh . Văn phòng Chính phủ trang trọng làm lễ ra mắt Văn phòng 2 phía Nam của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực.

               Tham dự buổi lễ ra mắt có đại diện của Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực và các cơ quan ban ngành. Đại diện Viện khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực là ông Nguyễn Đình Được hiện là viện trưởng lên giới thiệu và phát biểu về việc thành lập văn phòng 2 của hội khoa học, nêu cao ý nghĩa và nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài Việt Nam và nâng tầm nguồn nhân lực.

               Qua đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tiến cử hoặc đào tạo nhằm phục vụ cho công việc xây dựng đất nước và phát triển các doanh nghiệp nước nhà. Văn phòng Chính phủ vinh danh các cá nhân và đoàn thể đã có những hoạt động tốt đẹp cho xã hội và trao quyết định công nhận cho các công tác viên mà Viện tiếp nhận.

                                                 (…